Ja, ik geef graag aan ICP!

Stichting ICP kan haar missie volbrengen dankzij de giften die zij ontvangt. Meewerken aan de vorming van nieuwe, interculturele geloofsgemeenschappen in ons land? Maak dan vandaag nog een gift over. Dat kan door een eenmalige of maandelijkse overschrijving te doen via de eigen bank. Maak je gift over op

IBAN NL06 INGB 0004 8136 34
t.n.v. Stichting Intercultural Church Plants, Rotterdam.

Of machtig ons tot het afschrijven van je gift door het invullen en versturen van onderstaande machtiging.

0
ICP kerken in Nederland
0
Donateurs
0
Nationaliteiten
0
Kerkbezoekers


€100,-€50,-€25,-€20,-€10,-€5,-anders

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn voor de Belasting.

Ask and it will be given to you; search, and you will find;
knock, and the door will be opened for you.