Vanuit visie en vanwege vragen om hulp ontstond een Europees netwerk voor interculturele kerkplanting, ICP Europe. Het Nederlandse netwerk wordt hiermee onderdeel van een veel grotere, zelfs wereldwijde beweging, waarin we iets kunnen brengen, maar waaruit we ook veel ontvangen.

Er is regelmatig contact met de netwerkleiders van de verschillende landen. Zo nu en dan worden er gezamenlijke Europese conferenties georganiseerd.