“God heeft aan de gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het lichaam van Christus.” Zo wordt Efeze 4:12 nogal eens gelezen. Alsof pastors en pioniers het werk moeten doen. “Nee”, zegt Paulus, wat wij moeten doen is “de heiligen toerusten voor het werk in zijn dienst”. Hoe activeer je een interculturele gemeente? Daarover gaat de netwerkochtend voor leiders op vrijdag 15 oktober.  

Het is niet altijd gemakkelijk om een gemeente te activeren, maar daartoe zijn leiders in de kerk wel geroepen. Hoe doe je dat dan? Op welke manier kun je gemeenteleden activeren? De netwerkochtend van 15 oktober is hieraan gewijd.  

Onder het thema Equip gaan we in gesprek. We maken gebruik van Liz Wisemans’ theorie over diminishers en multipliers en passen dat toe op de interculturele kerk. We ontdekken vijf manieren om te groeien en ontwikkelen als leiders die anderen in hun kracht zetten. Of, met de woorden van Paulus in Efeze 4:12, “om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”.   

Er zal tijd zijn van aanbidding, gebed, bediening. We maken ruimte voor ontmoeting met elkaar rond de maaltijd. En de eerste intervisie bijeenkomst vindt plaats in kleine groepen. 

Zorg dat je erbij bent! 

Wie? Alle leiders in de kerk 

Wat? Een dag van ontmoeting, aanbidding, inspiratie en intervisie 

Waar? Waarschijnlijk in Amersfoort 

Wanneer? Vrijdag 15 oktober van 10-14 uur (incl. lunch)