Wij staan voor je klaar! Het seizoen 2021/2022 staat voor ICP in het teken van verbinding. We willen sterk inzetten op de connectie die we hebben als christenen die zich verbonden weten met de missie van ICP ‘Het discipelen van de volken.’ ICP-connected is een pakket aan activiteiten voor leiders en gemeenteleden, waarmee we bewust zoeken naar dat wat ons verbindt en dat versterken door er aandacht aan te geven met elkaar. 

Startende pioniersplekken hebben baat bij de lessen die geleerd zijn in de oudere kerkplantingen. Jonge voorgangers willen leren van ervaren leiders. Ervaren leiders willen geïnspireerd worden door jonge voorgangers. Als ICP kunnen we de verbinding leggen tussen al die verschillende plaatsen en personen en dat willen we graag doen. We hebben een compleet pakket ontwikkeld dat bestaat uit intervisie, netwerkmeetings en trainingen. We ontmoeten jullie graag bij deze meetings en activiteiten. Samen kunnen we een grote beweging maken om tot ons gezamenlijke doel te komen. Doen jullie mee? 

Neem voor meer info contact op met ons. Mail naar office@icpnetwork.nl