In deze ongewone tijd waarin we leven hebben wij de kans om een van de dingen die we nodig
hebben te versterken en er nieuwe betekenis aan te geven: ‘We hebben elkaar nodig’. Sterker nog,
de Bijbel (1 Kor. 12) noemt ons het lichaam van Christus, wat aangeeft dat een lid daarvan niet in
staat is om alle werk alleen te doen. Als aanvulling op het werk aan interculturaliteit en om meer te
horen over wat God in Nederland aan het doen is, zijn de zogenoemde ‘Inspirerende Gesprekken’
ontstaan. Anne-Marie Dane interviewt deze keer Pieter-Jan Rodenburg.

Can you practice what you preach?
Opgegroeid met het geloof in God en gezegend met een bevoorrechte achtergrond ontstaat er bij
Pieter-Jan Rodenburg, zijn vrouw en wat vrienden een verlangen om niet alleen op zondag ‘kerk te
zijn’. “We kregen de behoefte om op een praktische manier, en ook dagelijks, te leven vanuit de
waarden die we in de kerk leren en tegen elkaar preken. Als je geloof geen goed nieuws voor je
omgeving betekent, dan gaat er iets mis. We stelden onszelf de cruciale vraag: Can you practice what
you preach?”

Taste! Delft: vooral een goede buur
Midden in de Voorhof in Delft ligt Taste!, een plek waar iedereen welkom is. In gesprek met de
voortrekker van deze Christelijke leefgemeenschap ontdek ik een hart en houding die me verwondert
en nederig maakt. Vanuit een verlangen om relevant te zijn voor de bewoners in de wijk zijn een
aantal gezinnen gaan samenwonen in een voormalige woongroep. Een pand dat ruimte biedt om
mensen van allerlei achtergronden te verwelkomen. De prachtige tuin is omgetoverd tot buurttuin
met ruimte om te spelen en te rusten, elkaar te ontmoeten en te leren kennen.
Taste! werd geboren; een plek waar het draait om genieten, ontmoeten en relaties aangaan met
diepgang. Op vrijdag samen eten en met elkaar ‘hangen’ in het buurtcafé, op zondag een
interculturele viering, om de week ‘small groups’ waar buurtgenoten bij elkaar thuis samenkomen,
leuke buurtactiviteiten organiseren en af en toe een huiskamerconcert. Maar bovenal willen de
bewoners van taste! gewoon een goede buur zijn en hun buren ontmoeten.

Wat doen we met die kloof?
Tot zover klinkt het als een succesverhaal met een stevig fundament, een inspirerende motivatie en
een fabelachtige uitvoering. Maar het is niet altijd makkelijk. In deze wijk vind je enorme verschillen
op allerlei gebieden en diverse uitdagingen in de leefomstandigheden. Verschillende culturen,
economische ongelijkheid, psychische problemen, verslaving en eenzaamheid.
Pieter-Jan: “Ik, een ‘witte’, hoogopgeleide Nederlander uit een warm en stabiel nest ervaar
regelmatig een kloof tussen de bewoners in mijn wijk. Om die kloof te overbruggen kan je soms
alleen maar beginnen met luisteren en de relatie aangaan. De mensen die ik ontmoet hebben in
eerste instantie het gevoel dat ik hen nooit kan begrijpen, want ik ben zo anders. Vertrouwen moet
groeien en dat kost tijd.”

Succesvol maatwerk
Er zijn ook succesverhalen te vertellen. Vruchten van een lange adem en maatwerk. Pieter-Jan
nodige een vaste gebruiker van het daklozenbankje om de hoek uit voor de buurt-BBQ. De man had

enorme schulden en was zijn huis kwijtgeraakt nadat daar een wietplantage was ontdekt door de
politie. De man leed aan een posttraumatische stressstoornis, had problemen met justitie en was
verslaafd aan alcohol. Maar hij kwam naar de BBQ.
“Die eerste keer was hij dronken. Maar in de buurttuin vond hij een plek waar hij zich welkom
voelde. Langzaam maar zeker kregen we beter contact, gingen we samen klussen in de tuin en werd
hij uiteindelijk zelfs een huisvriend. Dat was een langzaam proces waarin een relatie werd
opgebouwd en er ruimte kwam om deze man te helpen op allerlei gebieden van zijn leven. Nu, jaren
later, heeft hij weer een huis, is hij niet meer verslaafd en heeft hij weer perspectief op zijn
toekomst. Het is geen spectaculair verhaal van een radicale bekering en grote stappen. Deze
verhalen vragen om tijd, om een lange adem en om vasthoudendheid. Maar laatst vroegen we
tijdens de viering op zondag aan de bezoekers om te benoemen wie Jezus voor hen is. Deze man zei:
‘Jezus is mijn redder’. Nou, daar ben ik dan zo dankbaar voor. Dat is echt een succesverhaal.”

Dankbaar voor ICP
“Juist omdat dit werk over de lange termijn gaat, is het zo belangrijk om een hecht netwerk te
hebben van mensen die elkaar inspireren en bemoedigen. Ik ben dankbaar voor de rol van ICP voor
ons. We hebben met ons team de Teamtraining van ICP gevolgd. Daardoor hebben we veel geleerd
over discipelschap en intercultureel leven en denken. Ik ben zelf gecoached door Hans (Euser) en ik
ben blij met zijn input, advies en betrokkenheid bij Taste!.”
Het verhaal van Taste! en Pieter-Jan laat zien dat we echt iets kunnen betekenen voor onze
samenleving, voor onze mede-landers en in onze directe omgeving. Met een gepassioneerd en
zorgzaam hart, met geloof en geduld en met elkaars hulp kunnen we handen en voeten geven aan de
roeping die God ons geeft om ieder mens te omarmen en lief te hebben.

Meer weten? INFO Taste Delft:
Facebook: https://www.facebook.com/tastedelft/
Instagram: https://www.instagram.com/tastedelft/
Website: http://www.tastedelft.nl/
Contact: info@tastedelft.nl
Leuk filmpje met mooie boodschap van Pieter-Jan vanuit de buurttuin.
https://www.facebook.com/tastedelft/videos/529246527984398