Heb jij ervaring in de financiële wereld op beleidsniveau?
Zoek je een nieuwe, interculturele uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een penningsmeester voor ons bestuur.
Je krijgt bij ons de kans om mee te doen met de missie van stichting Intercultural Church Plants:
geroepen voor het kleurrijke Koninkrijk van God ondersteunen we de vorming van interculturele
geloofsgemeenschappen door heel Nederland binnen een groeiend en dynamisch netwerk. Zie voor
meer info www.icpnetwork.nl.

We bieden
 Een intercultureel team van bestuursleden die het werk van de stichting ondersteunen
 De mogelijkheid om mee te denken met het missionaire werk van ICP
 Vergoeding van reiskosten en eventuele andere onkosten
 Gratis toegang tot de ICP trainingen en de netwerkdagen

Het werk
 Vier keer per jaar een bestuursvergadering bijwonen
 De begroting, kwartaal- en jaarcijfers controleren
 Adviseren op het vlak van fondsenwerving en financiën

Jij
 Bent vier keer per jaar een dagdeel beschikbaar voor overleg
 Hebt financiële ervaring op beleidsniveau
 Weet hoe goede fundraising werkt
 Hebt interculturele ervaring
 Spreekt Nederlands

Gezien de huidige samenstelling van het team geven wij de voorkeur aan een vrouw met migratie-
achtergrond.

Ben jij mogelijk onze nieuwe penningmeester? Stuur dan vóór 1 september 2020 een e-mail met je
motivatie en CV naar voorzitter van het ICP bestuur Beppie Wessels: beppie.wessels@gmail.com.