Hoe doe je huwelijkspastoraat bij stellen uit verschillende culturen? 

Als pastor of pastoraal werker sta je soms met je mond vol tanden als je er niet in slaagt om af te stemmen op de culturele gevoeligheden van je kerkleden. Vooral als het erom spant, bijvoorbeeld in een huwelijkscrises. Heb je voldoende in huis om je in te kunnen leven in beide huwelijkspartners? Niet alleen die ene uit jouw eigen cultuur? Voel je je onthand en vrees je dat je onvoldoende vertrouwen geniet?  

Het is belangrijk dat je je realiseert dat er bij interculturele stellen veel meer aan de hand kan zijn, dan bij een gemiddeld monocultureel koppel. En er wordt meer van je verwacht, bijvoorbeeld schakelen met de betrokken families. Je kan er niet zomaar onvoorbereid in stappen. Daarom organiseert ICP wederom een training voor pastors en pastorale werkers op het terrein van intercultureel huwelijkspastoraat. In onze gemeentes is gemiddeld 25 a 30 % van alle stellen van gemengde culturele afkomst. Zij hebben te maken met meer externe stressfactoren, en het echtscheidingspercentage ligt gemiddeld hoger in deze groep. Alle reden dus om je als pastor(aal werker) aan te melden voor deze training, zodat je goed beslagen ten ijs komt! De training gaat ook in op de specifieke uitdagingen waar migrantenechtparen mee te maken hebben. Getrouwd zijn in de Nederlandse context is voor hen meestal heel anders, dan in hun land van oorsprong.  

Meld je snel aan voor de training! Per training er is plek voor 6 deelnemende kerken. De trainers zijn zelf een intercultureel stel. Claude en Corina Mushikangondo komen uit Congo en Nederland en zijn kerkelijk werkers in ICF Rotterdam. Ze zijn 17 jaar samen en hebben tientallen interculturele stellen gecounseld. Een survey onder ruim 20 interculturele en migranten-echtparen leverde veel materiaal op voor deze training. Hun eigen ervaring brengen ze natuurlijk ook in. Tien deelnemers aan deze training gingen je voor in 2020:  

Jos Slager -ICF Delft: Dit heeft enorm geholpen! Vooral door het delen van veel know-how en ervaring. Er werd veel meer geboden dan alleen antwoord op mijn leervragen.   

Nicci en Stephen Overduin – Kerk van de Nazarener Rotterdam (zelf een intercultureel stel): we raden deze training aan, aan iedereen die interculturele stellen counselt! We dachten dat we alles al wel wisten uit eigen ervaring maar deze training had voor ons beslist een toegevoegde waarde. 

Geef aan of je Nederlands en/of Engels spreekt. De taal hangt af van de geregistreerde deelnemers. 

De training vindt plaats op: 

29 november2021 van 19:30 tot 21:30 

6 december 2021 van 19:30 tot 21:30