De tweejarige ICP teamtraining is bedoeld voor elk team dat bezig is met interculturele
gemeenschapsvorming. Ben je net begonnen met churchplanting en loop je tegen allerlei vragen
op? Of ben je al een tijd onderweg, maar wil je het hele proces van intercultureel kerk-zijn weer
eens doordenken? Dan is dit traject echt iets voor jullie!

Wat we bieden
We bieden een tweejarige training voor pioniers en hun teams die bestaat uit de volgende
onderdelen:

1. Een voorbereidende dag van persoonlijke kennismaking met jou en je team om in kaart te
brengen waarom je aan de slag wilt (motieven), met wie (team), waar (context), op wat voor
manier (kerkmodel) en hoe (praktische uitvoering rondom financiën, PR, etc).
2. Vier trainingsweekenden van donderdagavond t/m zaterdagmiddag op een locatie in het
midden van het land rondom de thema’s a) missie, b) discipelschap, c) leiderschap en d)
vermenigvuldiging. Elk weekend bestaat uit inspirerende verhalen, gebed en getuigenissen
en veel teamtijd waarin je concrete plannen kunt maken.
3. Maandelijkse coaching voor de pioniers waarbij je T.I.P.S krijgt: Theologische, Interculturele,
Persoonlijke en Spirituele tools voor de praktijk. We ontmoeten elkaar via Skype en
tenminste eens per half jaar op locatie.
4. Toegang tot een database met veel relevante informatie voor de praktijk van interculturele
kerkplanting.
5. Ondersteuning bij het voortzetten van de training op lokaal niveau. Na de training kan ICP je
helpen bij het herhalen van de teamtraining in je eigen gemeenschap.


Wat we vragen

Als je mee wilt doen vraagt dat een flinke tijdsinvestering, maar die is de moeite meer dan waard.
René Visser, met zijn team van KenHem Ede deelnemer in 2018-2019, zegt daarover:

“De teamtraining is een onmisbaar onderdeel van onze toerusting geworden de afgelopen jaren.
We hebben veel mooie lessen geleerd. De onderwerpen pasten precies binnen de vraagstukken
waarmee we als leiderschapsteam bezig waren”

 

Arie van Leeuwen, teamleider missionaire werkers Gave en deelnemer van de training in 2019-2021, zegt het volgende:

“Met onze mensen van het Intercultureel missionair werk van Stichting Gave volgen we de ICP teamtraining. De weekenden zijn goed verzorgd. Er is tijd voor onderwijs, voor lofprijs & aanbidding en daarnaast veel gelegenheid om als team samen tijd te hebben. Een aantal kernwoorden die deze weekenden beschrijven zijn: actueel, leerzaam, inspirerend, verrijkend en intercultureel.”

En nu?
Als je meer informatie wilt kun je contact met ons opnemen. We bespreken dan de kosten en de
mogelijkheden om in te stromen.