Loading...
Verdiepen2019-05-01T08:33:51+02:00
Neem contact met mij op

Hoe zorg je ervoor dat de gemeenschap waar je leiding aan geeft écht intercultureel wordt, als een plaats van gelijkwaardige en wederkerige relaties? God aanbidden, kleine groepen vormen en leiding geven is binnen een interculturele geloofsgemeenschap erg uitdagend.

Leiders hebben behoefte aan erkenning van de problematiek en aan concrete handvatten voor de praktijk. Ze willen voorbeelden zien van dat wat werkt en bijbelse principes ontdekken die hen motiveren om te blijven investeren in de gemeenschap.   

Het ICP netwerk is opgericht om uitwisseling mogelijk te maken, zorg en aandacht te hebben voor elkaar als leiders en zo samen te werken in het kleurrijke Koninkrijk van God. We hebben elkaar nodig.

ICP biedt een veelheid aan training en toerusting, zowel op lokaal als op regionaal en landelijk niveau. Daarbij richten we ons op leiders in de kerk, van pastors en pioniers tot kringleiders en muziekteams.

Eens per twee jaar faciliteert ICP een intercultureel zomerkamp, waar de aangesloten kerken aan mee kunnen doen.

Wil je verder groeien als écht interculturele geloofsgemeenschap? Benader ICP dan om advies, training of toerusting. Gebruik de button hiernaast en we leggen snel contact om de mogelijkheden met je te verkennen.

Hoe ICP je toerust

Intervisie

Leer van elkaars ervaringen tijdens de regionale ICP intervisie voor leiders.

Retraite

Ontvang als team nieuwe inspiratie tijdens de jaarlijkse ICP retraite.

Meer over ICP