Intervisie en coaching
Pastors en pioniers die werken aan interculturele gemeenteopbouw krijgen te maken met persoonlijke en professionele uitdagingen. Via intervisie in kleine groepen en persoonlijke coaching kan ICP handvatten bieden om deze uitdagingen goed aan te gaan.

Wat we bieden
In de regio midden Nederland en in de regio Rotterdam zijn intervisiegroepen gevormd die vier á vijf keer per jaar bijeenkomen voor uitwisseling en gesprek. In veel gevallen wordt een casus besproken die voor iedere deelnemer relevant is. Persoonlijke coaching vindt plaats na een intakegesprek en bestaat meestal uit een vijftal gesprekken rondom een vastgesteld thema. De locatie voor de gesprekken is Rotterdam.

En nu?
Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies of het maken van een afspraak.