De nieuwe ICP teamtraining is weer begonnen. Onlangs hebben we het eerste weekend gehouden rondom het thema ‘op missie gaan’. Vijf teams uit het land doen mee. De teamleiders krijgen maandelijkse coaching en eens per halfjaar een locatiebezoek van ICP.

Er is ruimte voor meer teams. Normaal gesproken verwachten we dat een team aan het hele traject meedoet, maar we hebben besloten om het nu ook open te stellen voor teams die eenmalig een keer mee willen. Uiteraard kun je daarna besluiten om aan het hele traject mee te doen.

Het volgende weekend vindt plaats van 10-12 oktober (donderdagavond tot zaterdagmiddag) en zal gaan over ‘het maken van discipelen’. Als je daar, met je team, over wilt leren ben je hartelijk welkom.