Alle bij ICP aangesloten gemeenschappen kunnen deelnemen aan het zomerkamp dat eens per twee jaar wordt gehouden: een midweek vol bijbelstudie, ontmoeting met andere gemeenten en ontspanning.

Wat we bieden
Het eerstvolgende zomerkamp wordt georganiseerd van maandag 26 juli tot vrijdag 30 juli 2021 in de Kroeze Danne te Ambt Delden. Er kunnen 350 deelnemers mee. Je kunt hiervoor alleen als gemeente inschrijven, dus niet individueel.

ICP coördineert het kamp, samen met de deelnemende gemeenten. We zorgen als ICP voor de promotie en doen ook de aanvraag van fondsen om het kamp voor iedereen betaalbaar te houden.

Het Reformatorisch Dagblad deed verslag van het zomerkamp in 2018. Lees hier het artikel om een indruk te krijgen van wat je kunt verwachten en bekijk het onderstaande filmpje.

“Het is fijn om weer mensen van verschillende plaatsen in Nederland te ontmoeten en een ontmoeting
te ervaren met God de Vader en het gezin dat daarbij hoort, met mensen uit verschillende landen en
culturen.”– Deelnemer ICP zomerkamp 2018

Wat we vragen
Een gemeente die zich inschrijft verzorgt de eigen administratie van deelnemers en betalingen en
draagt dit af aan ICP. Een coördinator vanuit elke deelnemende gemeente neemt zitting in het
kernteam dat het kamp organiseert.

En nu?
Als jouw gemeente mee wil met het zomerkamp van 2021 of als je daar vragen over hebt, kun je
contact met ons opnemen. Dan bekijken we met elkaar de mogelijkheden en kunnen we concrete
afspraken maken.