‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, zo luidt een Afrikaans spreekwoord. ICP werkt graag samen met organisaties, fondsen, donateurs en kerkgenootschappen die verlangen naar een kleurrijker kerk en Koninkrijk.

Zo nemen we deel aan het Expertnetwerk Migranten van waaruit we lessen verzorgen op theologische hogescholen en universiteiten. We hebben een intensieve samenwerking met de Protestantse Kerk, waarvoor we interculturele pioniersplekken begeleiden. Er is een groep ondernemers die het werk van ICP financieel ondersteunt. En we hebben nauw contact met een aantal buitenlandse organisaties die ons in contact brengen met zendelingen voor Nederland en diverse fondsen.

Ben je op zoek naar mogelijkheden om mee te werken aan de missie om in Nederland meer gezonde, interculturele geloofsgemeenschappen te vormen? ICP komt graag met je in contact. Gebruik de button hiernaast en we bespreken de verschillende opties.

Partners

Meer over ICP