Steun de missie

Doneer eenmalig via iDeal

Voor eenmalige of doorlopende donatie

Onze bankgegevens:
Stichting ICP Nederland
NL06 INGB 0004 8136 34