Bijbelstudie doen met anderstaligen

Wat?

Wie en hoe?

Waar en wanneer?